Prodej a montáže tepelných čerpadel IVT

firma roku 2011

Firma BK-Power s.r.o. prodává a provádí montáž tepelných čerpadel, které vám poskytnou vytápění popřípadě chlazení objektů za velmi příznivou cenu. Technologie vytápění pomocí tepelných čerpadel využívá přírodních zdrojů (např.: slunce, voda, atd.) Tím výrazně šetříte nejen své náklady na provoz, ale hlavně naši planetu, na které žijeme.

Švédská tepelná čerpadla IVT jsou spolehlivá, praktická a poskytující optimální celkovou úsporu.

Teplo vydávané sluncem poskytuje mnoho energie, která je ve vzduchu, skalách, v zemi, vodě nebo jezerní vodě, ve všech je uložena sluneční energie, která může být využita k vytápění. Tepelné čerpadlo teplo získává a předává tak účinně, že náklady na topení v domě lze podstatným způsobem snížit. V některých případech až o více než 75%. Tepelné čerpadlo je dlouhodobým trvalým řešením a přináší dlouhodobě úspory pro vaší peněženku.

Komfort vytápění pomocí tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo nevyžaduje prakticky žádnou údržbu či doplňování paliva. Používá se velice jednoduše a nepotřebuje mnoho místa. Obvykle zabírá méně než půl metru podlahové plochy.
Další výhodou je, že tepelná čerpadla mohou nejen vytápět váš dům, ale též ho ochlazovat, a to za cenu nepřevyšující náklady na běžný topný systém. Máte příležitost opatřit si příjemné vnitřní klima za velice nízkou cenu. Všechna tepelná čerpadla jsou připravena pro pasivní chlazení.

Vliv provozu tepelného čerpadla na životní prostředí

Za pouhých 100 let vzrostla spotřeba energie lidstva šestnáctkrát. Za tu dobu se zvýšilo znečištění vzduchu pětkrát. Nadbytek oxidu uhličitého a dalších plynů vytvořený spalováním uhlí a nafty vede ke skleníkovému efektu. Výsledkem je stoupající průměrná teplota planety. Čím více budeme schopni využívat sluneční energie, tím lepší budeme mít vliv na životní prostředí.
Volbou energii, můžete ovlivnit čistotu našeho životního prostředí.

Pro vytápění vašeho domu používají tepelná čerpadla nahromaděnou sluneční energii.

Existuje několik variant pro tepelná čerpadla, které se odvozují na základě toho, jaký zdroj je k vytápění využít.

Zemní tepelné čerpadlo získává energii z povrchu země

Zemní tepelné čerpadloPotrubí je umístěno ve smyčkách přibližně metr pod povrchem země. Sluneční energie je čerpaná ze země stejným způsobem jako při vytápění ze skály.

  • není nutný vrt
  • nízké náklady na instalaci
  • zemní kolektor má vyrovnanou účinnost po celý rok

Skalní tepelné čerpadlo ze skály

Skalní  tepelné čerpadloSkalní tepelné čerpadlo využívá sluneční energii akumulovanou ve skále. Energii, která může být poté využita k vytápění vašeho domu a ohřevu vody. Čerpání energie ze skály je dostupným řešením. Trubky jsou vedeny do hloubky vrtu ve skále 100- 150metrů.

  • není potřeba velká parcela
  • vrt ve skále má vyrovnanou účinnost po celý rok
  • nepatrný zásah do parcely

Vodní tepelné čerpadlo z vody

Vodní  tepelné čerpadloVodní tepelné čerpadlo využívá flexibilního potrubí, které je položeno na dně jezera nebo řeky a získává energii z vody. Na dně je ukotveno závažím. Princip je totožný jako v případě získávání tepla ze země.

  • není nutný vrt
  • nepatrný zásah do parcely
  • kolektor v jezeře má vyrovnanou účinnost po celý rok

Vzduchové tepelné čerpadlo z venkovního vzduchu

Vzduchové  tepelné čerpadloVzduchové tepelné čerpadlo nevyžaduje žádný vrt ani výkop, protože získává teplo z okolního vzduchu prostřednictvím venkovní jednotky. Ta je umístěna mimo objekt a je spojena s tepelným čerpadlem uvnitř objektu. Pokud je venku velká zima, snižuje se u vzduchového tepelného čerpadla stupeň účinnosti.

  • žádný zásah do parcely
  • nízké náklady na instalaci

Tepelné čerpadlo na podzemní vodu

Tepelné čerpadlo na podzemní voduTepelné čerpadlo získává energii z podzemní vody. Ta je načerpána přes studnu do tepelného výměníku, kde je získána potřebná energie. Voda je poté svedena zpět do další studny.

  • není potřeba velká parcela
  • nepatrný zásah do parcely

Jak tepelné čerpadlo pracuje

jak tepelné čerpadlo pracuje
  1. Solanka cirkuluje v kolektoru a získává tepelnou energii ze skály, země, vzduchu nebo vody.
  2. Součástí tepelného čerpadla je výměník tepla, nazývaný výparník. Energie se přenáší do chladiva s nízkým bodem varu, které se vypařuje a cirkuluje jako plyn v uzavřeném systému.
  3. Chladivo je stlačováno kompresorem, přičemž se zvyšuje teplota na užitnou úroveň.
  4. Kondenzační teplo ze stlačeného chladiva se předává do topného systému domu.
  5. V expanzním ventili tlak klesne.
  6. Chladivo se vrací do výparníku a cely proces se opakuje.

Srdce tepelného čerpadla

Spirálový kompresorSrdcem tepelných čerpadel společnosti IVT je spirálový kompresor vyvinutý speciálně pro tepelná čerpadla. Tento kompresor je unikátní vysokou účinností, a to i při vytápění a výrobě teplé vody s teplotou nad 40° C. Další výhodou je méně pohyblivých částí než v běžném kompresoru. Tím je snížena hlučnost a zvýšena živonost.

  • vysoká účinnost při vytápění a výrobě teplé vody s teplotou nad 40° C
  • snížená hlučnost
  • zvýšení životnosti čerpadla

pohotovost
elektro - voda 24 hod

Středočeský, Liberecký
a Královéhradecký kraj

mapa

VOLAT TEL.: 603 543 113

NON - STOP 24hod / 7dní


Penzion v Českém ráji - Petr Bureš

Kotle Blaze Harmony

Tepelná čerpadla IVT